Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine Unikashop.hr napisani su u skladu s preporukama Gospodarske komore Slovenije (u nastavku teksta: GZS), sa Zakonom o zaštiti potrošača (u nastavku teksta: ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (u nastavku teksta: ZVOP-1) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (U nastavku teksta: ZEKom-1).

Unikashop.hr je internetska trgovina (u nastavku teksta: Unikashop), kojom upravlja poduzeće UNIKA TTI d.o.o (Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija; matični broj: 5412439000; porezni broj: SI 75291185) koje je i ponuđač usluga e-poslovanja (u nastavku teksta: ponuđač).

Kupcima se savjetuje da prije kupnje pažljivo pročitaju uvjete poslovanja Unikashop-a i tako se upoznaju sa svim obavezama i pravima kupca te obavezama i pravima ponuđača. Prilikom internetske narudžbe, kupca se dodatno podsjeća na opće uvjete poslovanja te se od njega zahtjeva potvrđivanje njihovog poznavanja.

1. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ponuđač mora kupcu prije sklapanja ugovora o kupnji, odnosno prije početka trajanja ponude, na jasan i razumljiv način osigurati (ukoliko te nisu jasne iz postojećih okolnosti) slijedeće informacije (ZVpot, članak 25.b):

 1. glavna svojstva artikla ili usluge u opsegu koji odgovara nosiocu podataka, artiklima te uslugama,
 2. naziv, sjedište te telefonski broj poduzeća (ako je dostupan),
 3. konačnu cijenu artikla ili usluge s uključenim porezom ili način izračuna cijene ako cijenu nije moguće unaprijed izračunati zbog same prirode artikla ili usluge,
 4. informacije o mogućim dodatnim troškovima (prijevoza ili dostave) ili upozorenje da do takvih troškova može doći ako ih nije moguće unaprijed izračunati,
 5. uvjete plaćanja, dostave i izvršavanja usluge te, kada je to potrebno, rok dostave artikla i rok izvršenja usluge,
 6. informacije o pritožbenom postupkukoji je određen od strane poduzeća;
 7. upoznavanje s odgovornošću za materijalne nedostatke,
 8. mogućnosti i uvjete dodatnih usluga nakon same prodaje te mogućnosti i uvjete dobrovoljnog jamstva, kada je to potrebno;
 9. trajanje ugovora o kupnji (kada je to primjenjivo) te uvjete za raskid ugovora  sklopljenog na neodređeno vrijeme ili ugovora koji se automatiski produžava,
 10. funkcionalnost arikla tj. sluge uključujući potrebne mjere za tehničku zaštitu digitalnog sadržaja (kada je to primjenjivo),
 11. podatke o mogućoj upotrebi digitalnog sadržaja u kombinaciji sa strojnom i programskom opremom s kojima je poduzeće upoznato odnosno bi trebalo biti upoznat.

2. KORISNIK

Potencijalni kupac može u Unikashop-u obaviti kupnju kao posjetitelj što znači da se na internetskoj stranici ne registrira, nego narudžbu preda upisivanjem svoje e-mail adrese. Osim toga, kupac može kupnju obaviti tako da se registrira i time postane član Unikashop-a. Prilikom registracije, kupac dobiva korisničko ime, koje je isto kao njegova e-mail adresa, te lozinku. Korisnično ime i lozinka člana se direktno povezuju s unesenim podacima člana.

3. POSTUPAK KUPNJE

Ugovor o kupnji između Unikashop-a i kupca je sklopljen u trenutku kada Unikashop kupcu pošalje prvu elektronsku poruku o status narudžbe s naslovom: »Potvrda primitka narudžbe«. Od tog trenutka fiksirane su sve cijene i drugi uvjeti koji počinju vrijediti kako za Unikashop tako i za kupca. Kupac predstavlja osobu za koju vrijede podaci koji su navedeni prilikom predaje narudžbe i te podatke nije moguće naknadno mijenjati.

Ugovor o kupnji (tj. prva elektronska poruka o statusu narudžbe) je u elektronskom obliku sačuvan na serveru Unikashop-a.

Kako napraviti internetsku narudžbu u Unikashop.hr internetskoj trgovini?

 

 

4. IZDAVANJE RAČUNA

Prilikom dostave narudžbe, kupac dobiva račun u tiskanom obliku s navedenim potrebnim podacima, rasčlanjenim cijenama i troškovima. Kupac je prije preuzimanja narudžbe dužan provjeriti pravilnost podataka. Naknadno primljene prigovore u vezi pravilnosti izdanih računa nećemo moći uzeti u obzir.

 

 

5. NAČINI PLAĆANJA

Unikashop omogućuje slijedeće načine plaćanja prilikom kupnje artikla u internetskoj trgovini:

 • gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke,
 • plaćanje kreditnom karticom (Maestro, Mastercard, Visa) preko Braintree sistema za plaćanje,
 • plaćanje putem PayPal-a.

6. CIJENE

Cijene navedene na Unikashop-u zapisane su u kunama i sadrže PDV osim ako je izričito napisano drugačije. Navedene cijene odnose se samo na cijene artikla i ne sadrže trošak dostave. Navedene cijene vrijede samo u slučaju elektronske narudžbe artikla preko internetske trgovine.

Cijene vrijede u trenutku predaje narudže i nemaju unaprijed određenu valjanost, zato vrijede do trenutka njihove promijene.

Ponuđač poduzima sve moguće mjere kako bi osigurao ažurne i točne podatke, ali unatoč tome može doći do pogreškog podatka o cijeni. U navadenom slučaju te u slučaju kada do promijene cijene dođe prilikom obrade narudžbe (to je od trenutka predaje narudžbe do trenutka potvrde narudžbe), ponuđač će:

 • kupca o tome obavijestiti te mu dostaviti informacije o novim cijenama. U tom slučaju kupac ima pravo promijeniti svoju narudžbu bez dodatnih troškova, djelomično ili u cijelosti otkazati narudžbu ili potvrditi narudžbu koja sadrži nove cijene, odnosno
 • kupcu omogućiti odustajanje od kupnje te mu ponuditi rješenje koje bi bilo u obostransku korist i zadovoljstvo.

7. KUPONI

 • kod za popust možete pronaći na naslovnoj stranici oglasne reklame, u našim e-novostima ili na posebno određenoj stranici,
 • kuponi s popustima se ne zbrajaju,
 • kod pojedinačne kupnje možete iskoristiti samo jedan kupon,
 • kod za kupon upišete u košarici u prozorčić: »Upišite kod kupona«.

8. PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPNJI I POVRAT ARTIKLA

Kupec ima pravo u roku 14 dana od dana primitka artikla, bez posebnog obrazloženja, obavijestiti ponuđača o odustajanju od kupnje. Kupac mora ponuđača o odustajanju od kupnje obavijestiti putem elektronske pošte na e-mail info@unikashop.hr.

Obrazac za raskid ugovora o kupnji možete pronaći OVDJE.

Cjelokupni trošak povrata artikla snosi kupac. Ponuđač je kupcu dužan, odmah ili najkasnije u roku 14 dan nakon nakon primitka obavijesti, vratiti cjelokupan trošak kupnje. Kupac mora ponuđaču kupljen artikl vratiti neoštećen, u originalnoj ambalaži te u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl oštećen, pokvaren, izgubljen ili u smanjenoj količini, ali ne krivnjom kupca. Ponuđač može primljenu uplatu zadržati do trenutka preuzimanja vraćenog artikla ili dok kupac ne priloži potvrdu da je ponuđaču artikl poslao (osim ako ponuđač kupcu ne ponudi mogućnost da artikl preuzme sam). Za detaljnije informacije o postupku povrata artikla nazovite na broj telefona +386 5 700 00 31.

Maksimalno se trudimo da je naše poslovanje na visoko kvalitetnom nivou, ali unatoč tome tijekom promijena na internetskoj stranici, može doći do pogreške. Ponuđač se obvezuje da će otkrivenu pogrešku ukloniti u najkraćem mogućem vremenu.

Ponuđač će artikle prije slanja pažljivo zapakirati u odgovarajuću ambalažu za dostavu. Svi artikli se prije pakiranja pažljivo pregledaju te se zapakiraju neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Povrat artikla može se izvršiti na adresu: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija.

9. MATERIJALNI NEDOSTACI / REKLAMACIJA

Ponuđač mora artikle kupcu isporučiti u skladu s ugovorom o kupnji i odgovoran je za materijalne nedostatke.

Materijalni nedostatak je u slučaju ako:

 1. artikl nema svojstva koja su potrebna za njegovu normalnu upotrebu ili promet,
 2. artikl nema svojstva koja su potrebna za posebnu upotrebu u svrhu koje ga je kupac kupio, a ponuđač je s njom bio ili je trebao biti upoznat,
 3. artikl nema svojstva ili kvalitete koje su bile izričito ili prešutno dogovorene ili ugovorene,
 4.  je ponuđač izručio artikl koji ne odgovara uzorku ili modelu (osim u slučaju ako je uzorak ili model bio prikazan samo u informativne svrhe).

Primjerenost artikla za normalnu upotrebu određuje se na temelju artikala jednakih osobina uzimajući u obzir i sve izjave ponuđača ili proizvođača o svojstvima artikla koje su kupcu predane putem oglašavanja, predstavljanja artikla ili su navedene na samom artiklu.

Kupac može ostvariti svoja prava na temelju materijalnog nedostatka ako obavijesti ponuđača o nedostatku u roku dva mjeseca od dana kada je  saznao za nedostatak. Obavijest kupca mora sadržavati detaljan opis nedostatka te ponuđaču mora omogućiti da sam pregleda nastali nedostatak..

Unikashop ne odgovara za materijalne nedostatke koje se na artiklu pokažu u roku od dvije godine nakon isporuke artikla. Ako je predmet ugovora između prodavatelja i kupca artikl koji je već korišten, ponuđač ne odgovara za materijalni nedostatak koji se pokaže godinu dana nakon što je artikl bio isporučen. Smatra se da je materijalni nedostatak postojao za vrijeme isporuke ako se on pokaže u roku 6 mjeseci nakon izručenja artikla.

Kupac mora ponuđaču omogućiti pregled artikla koji sadrži vidljivi ili skriveni materijalni nedostatak. Ako nedostatak nije sporan, ponuđač će kupcu zamijeniti artikl ili mu vratiti iznos kupnje u roku 14 dana od dana primitka reklamacije. Ako se ponuđač ne slaže s materijalnim nedostatkom odnosno u vezi njega postoji spor, mora kupcu u istom vremenskom razoblju poslati pismeni prigovor.

Unikashop će se pobrinuti da svi artikli, za koje je prijavljena reklamacija, budu zamijenjeni odnosno da se kupcu vrati iznos kupnje na njegov transakcijski račun. Ponuđać zadržava pravo odbiti reklamaciju u slučaju:

 • ako je vraćeni artikl oštećen krivnjom kupca,
 • ako vraćeni artikl nema sigurnostni pečat odnosno ako se ne nalazi u originalnoj ambalaži,
 • ako je artikl oštećen odnosno više nije upotrebljiv zbog nepravilne upotrebe kupca.

Kupac mora ispunjen obrazac za povrat artikla poslati na e-mail: info@unikashop.hr. Obrazac za povrat artikla možete pronaći OVDJE.

Kupac mora ispunjeni obrazac za povrat artikla poslati zajedno s artiklom na adresu: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija.

10. ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA

Zaštita privatnosti podataka je dio općih uvjeta poslovanja i dostupna je OVDJE

11. KOMUNIKACIJA

Unikashop će s korisnikom stupiti u kontakt preko sredstava komunikacije na daljinu (u skladu s odredbama ZEKom-1.), osim ako se korisnik tome izričito ne protivi te

Oglašavačke elektronske poruke Unikashop.hr će:

 • biti jasno i nedoumljivo označene kao oglašavački sadržaj,
 • imati jasno ispostavljenog pošiljatelja,
 • imati akcije, promocije i druge tržišne tehnike jasno označene kao takve (jasno će biti navedeni i uvjeti sudjelovanja u njima),
 • imati jasno predstavljen način odjave te način primanja oglašavačkog sadržaja,
 • izričito poštivati želju korisnika u slučaju ako ne želi primati oglašavačke poruke.
 • biti jasno označene i odvojene od igara i natjecanja.

12. ODJAVA OD PRIMANJA OBAVIJESTI

Ako ste se prijavili na naše e-novosti, nagradne igre i primanje sličnog sadržaja te se želite odjaviti od naših obavijesti to možete učiniti u bilo koje vrijeme. Ako imate bilo kakve poteškoće s odjavom pišite nam na e-mail: info@unikashop.hr.

13. PRITUŽBE I SPOROVI

Unikashop poštuje važeće propise na području zaštite potrošača. U slučaju poteškoća kupac se za pomoć može obratiti našoj korisničkoj službi na telefonski broj +386 5 700 00 31 ili na e-mail: info@unikashop.hr. Postupak rješavanja pritužbi je povjerljiv.

Sukladno zakonskim odredbama, Unikashop ne priznaje niti jednog izvansudskog izvršitelja za rješavanje potrošakih sporova koje bi kupac mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (u nastavku teksta: ZlsRPS).

U slučaju ako kupac nije zadovoljan s rješenjem pritužbe, može u skladu sa ZlsRPS-om predati prijedlog za pokretanje postupka izvansudskog rješavanja spora putem europske platforme za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (SRPS) koju možete pronaći OVDJE.

 • Ponuđač može u slučaju promijena propisa internetskih trgovina, promijena zaštite podataka te promijena na drugim područjima, mijenjati i/ili dopunjavati svoje opće uvjete poslovanja.

 • Želimo da vaša kupnja u našoj internetskoj trgovini bude ugodna i povoljna!

 • Unikashop