U poduzeću Unika TTI d.o.o. (u nastavku: ˝unikashop.hr˝ ili ponuditelj˝) poštujemo vašu privatnost zato vaše podatke pažljivo čuvamo u skladu sa zakonima i propisima. Jamčimo vam da prilikom pružanja naših usluga i poslovanja putem telekomunikacijskih kanala, vaše podatke obrađujemo u skladu s važećim europskim zakonima i propisima (Opća uredba o zaštiti podataka) i u skladu s državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu).

Svrha ove Politike privatnosti je da vas obavijesti o svrhama u koje će se vaši osobni podaci pridobivati i kako će se koristiti, te koja su vaša prava u odnosu na podatke koje posjedujemo o vama i kako ih ostvariti.

U unikashop.hr obvezujemo se da će se prikupljeni osobni podaci koje dajete putem naše internetske stranice ili putem telekomunikacijskih kanala (npr. tijekom elektroničkog dopisivanja) koristiti u skladu s ovom Politikom privatnosti. Također se obvezujemo da vaše osobne podatke nećemo prodavati, posuđivati ili ih na bilo koji drugi način posredovati trećim osobama (osim u slučajevima predviđenim zakonom).

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno i to na temelju identifikacijskog broja ili obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Ponuditelj, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti skuplja sljedeće osobne podatke:

 • podatke potrebne za dostavu naručenih ili kupljenih artikala (podaci o artiklu, adresa dostave, datum dostave, telefonski broj, e-mail, način plaćanja, datum plaćanja, podatke o reklamacijama, podatke o izdanom računu itd.);
 • podatke o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, aktivnosti na internetskoj stranici)
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igri ili prijavom na e-novosti,
 • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno da pružatelju usluga kada traži određene usluge, a za koje su ti podaci potrebni.

Ponuditelj ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim ako i kada mu vi to omogućite odnosno za to date privolu (kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-novosti, prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri itd.), kada za skupljanje osobnih podataka postoji pravna osnova ili ima ponuditelj za obradu zakonit interes.

Vremensko razdoblje u kojem ponuditelj čuva sakupljene podatke detaljnije je objašnjeno u poglavlju ˝Čuvanje osobnih podataka˝ te Politike o privatnosti.

Posjećivanje internetske stranice

Prilikom svake posjete internetske stranice unikashop.hr, datoteka dnevnika internetskog servera automatski se sprema na internetski server. Osobne podatke prikupljamo pomoću kolačića. Prije instaliranja invazivnijih kolačića zatražiti ćemo vaš pristanak, a određene druge podatke možemo prikupljati na temelju naših zakonskih interesa.

Više o kolačićima možete pročitati na našoj internetskoj stranici u poglablju “Kolačići”.

Slanje upita i druga komunikacija s nama

Kada pošaljete upit u vezi naše ponude (na našu poštansku adresu, e-mail adresu ili putem telefona) vaše osobne podatke obraditi ćemo isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš upit, pripreme i sklapanja ugovora, provođenja ugovora i pripreme odgovora na vaša pitanja.

U tu svrhu prikupljamo osobne podatke koje nam posredujete na dobrovoljnoj osnovi. Svi podaci prikupljeni putem naše internetske stranice ili na bilo koji drugi način (npr. putem telekomunikacijskih kanala) prikupljaju se u svrhu pružanja usluga, vođenja administracije i upravljanja našim poslovanjem.

Posredovane kontaktne podatke možemo, temeljem našeg zakonitog interesa, upotrijebiti u svrhu obrade podataka i za osnovno komuniciranje putem elektronike pošte (slanje ponuda za artikle za koje ste pokazali zanimanje i/ili za artikle za koje predpostavljamo da koji bi vas mogli zanimati). Prilikom upotrebe podataka, ne upotrebljavamo (automatsko) profiliranje. Od primanja obavijesti možete se besplatno odjaviti u bilo kojem trenutku na način da nas o tome obavijestite putem a-maila na: info@unikashop.hr.

Više informacija o vašim pravima vezanim uz direktnu prodaju možete pronaći u poglavlju ˝Vaša prava˝.

Prijava na e-novosti

Na internetskoj stranici unikashop.hr ili odgovaranjem na primljenu e-poštu, možete se prijaviti za primanje e-novosti putem kojih ćemo vas obavijestiti o aktualnim novostima i promocijama.

U svrhe direktne prodaje možemo vas putem e-pošte obavijestiti o novostima i promocijama. Obaviještavati ćemo vas povremeno i po potrebi.

Vaše osobne podatke obrađivati ćemo isključivo na temelju vaše privole za primanje oglasnih e-novosti. Svoju privolu možete besplatno otkazati u bilo kojem trenutku na način da nas o tome obavijestite putem e-maila na: info@unikashop.hr.

Više informacija o vašim pravima vezanim uz direktnu prodaju možete pronaći u poglavlju ˝Vaša prava˝.

Sudjelovanje u nagradnim igrama i promocijama

Osobne podatke koje nam posredujete tijekom trajanja nagradne igre ili promocije, obrađujemo u svrhu provođenja nagradne igre ili promocije. Nakon izvedbe nagradne igre ili promocije, vaši će se podaci izbrisati, osim ako ne date svoju privolu da ih možemo upotrijebiti za slanje obavijesti o novostima i promotivnim ponudama.

Od primanja obavijesti možete se besplatno odjaviti u bilo kojem trenutku na način da nas o tome obavijestite putem e-maila na: info@unikashop.hr.

Više informacija o vašim pravima vezanim uz direktnu prodaju možete pronaći u poglavlju ˝Vaša prava˝.

Namjene obrade i temelji za obradu podataka

Ponuditelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • privola pojedinca,
 • zakonski interes.

Osobne podatke koje nam posredujete obravnavati ćemo s maksimalnom pažnjom i povjerljivošću te ćemo ih koristiti isključivo u svrhe za koje su nam bili posredovani odnosno za koje smo ih prikupili. Ukoliko se pojavi potreba za daljnjom obradom vaših podataka u druge svrhe, kontaktirati ćemo vas i zatražiti vaš pismeni pristanak.

Ponuditelj ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim ako za to ne date svoju privolu tj. prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, kada se naručite na primanje e-novosti itd., kada postoji pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili ako pružatelj ima zakonsku osnovi za prikup i obradu podataka. Vremensko razdoblje u kojem pružatelj čuva prikupljene podatke detaljnije je definirano u poglavlju “Čuvanje osobnih podataka”.

Obrada osobnih podataka na osnovi zakona i ugovornih obveza

U slučaju da je pružanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s pružateljem usluga ili zakonska obveza, morate dati osobne podatke. U slučaju ako ne želite dati svoje osobne podatke, s ponuditeljem ne možete sklopiti ugovor, isto tako vam ponuditelj ne može izvesti uslugu tj. dostaviti proizvode prema ugovoru jer nema za to potrebne podatke. 

Namjen obradeDetaljnije obrazloženje
Sklapanje i izvođenje ugovoraSklapanje i izvođenje ugovora, sklopljenog s ponuditeljem, zajedno s ponuditeljevim ispunjavanjem vaših narudžba (dostava produkta i osiguravanje usluge), komunikacijom s vama, provjerom vaših plaćanja i ispunjavanjem drugih obaveza ponuditelja i/ili vaših obaveza (zakonski interes ponuditelja za obradu vaših osobnih podataka, točka (f) člana 6 (1) GDPR).
Neposredno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i drugim sadržajima putem e-maila ili SMS porukaNa temelju zakona ZEKom-1 (Zakon o elektroničkim komunikacijama Republike Slovenije proveden u skladu s Direktivom 2002/58 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europskog parlamenta od 12. srpnja 2002.), Unikashop.hr informira svoje kupce o proizvoda, uslugama i sadržajima. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti prekid obavijesti i obradu osobnih podataka putem povezniceza odjavu koja se nalazi u primljenim obavijestima ili pisanog zahtjeva koji nam treba poslati na e-mail: info@unikashop.hr.

Obrada osobnih podataka na temelju zakonskog interesa

Ponuditelj može podatke obrađivati i na temelju zakonskog interesa, koji su prodavatelju potrebni za izvedbu rada, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtjevaju zaštitu osobnih podataka. U primjeru upotrebe zakonskog interesa ponuditelj uvijek presudi sukladno s Općenitom uredbom o zaštiti podataka.

Namjen obradeDetaljnije obrazloženje
Općenita statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžba, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacijeU Unikashop.hr izvodimo općenitu statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima), na temelju koje izvodimo interne analize prodaje, ponovnih narudžba i agregatnog ponašanja kupaca, pratimo i optimiziramo svoju poslovnu učinkovitost, optimiziramo oglašavanje, npr.:
• Pratimo prodaju ostvarenu putem naših prodajnih kanala (internet)
• Pratimo koliko kupaca izvršava ponovne narudžbe, koliko brzo i po kojoj vrijednosti,
• Pratimo općenite statističke prodajne podatke, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda u narudžbi i slično
• Pratimo odazive na elektronsku poštu, SMS poruke, telefonske pozive i različite oglasne poruke (TV oglasi, radijski oglasi, internetski oglasi) i na temelju toga optimiziramo naše oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome i kako oglašavati).
Ova vrsta statističkog praćenja omogućuje nam optimizaciju poslovanja i oglašavanja te na temelju toga korisniku nudimo pristupačnije proizvode i usluge.
Obrada podataka o nepreuzetim narudžbama na daljinu s namjenom sprječavanja prevaraU Unikashop.hr na temelju zakonitog interesa obrađujemo podatke o poslanim i nepreuzetim narudžbama čime osiguravamo, da li i koji kupci naručuju proizvode s plaćanjem po pouzeću, a zatim te proizvode ne preuzmu što nam uzrokuje poslovnu štetu koju želimo spriječiti.
Kada takve kupce identificiramo, u internetskoj trgovini im onemogućimo naručivanje proizvoda s plaćanjem po pouzeću, no još uvijek im je omogućeno naručivanje proizvoda s plaćanjem s kreditnom karticom ili PayPal-om.
Automatična e-mail komunikacija s korisnikom na temelju početka procesa internetske narudžbe U Unikashop.hr na temelju zakonitog interesa potencijalnim kupcima, koji su u košaricu dodali odabrane proizvode ali nisu završili narudžbu, povremeno pošaljemo e-mail obavijesti vezane na njihov neizvršenu narudžbu, s ciljem pokušaja izvršenja narudžbe tj. nuđenjem pomoći i informacija u vezi toga.
Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom email adresu info@unikashop.hr.
Osnovno prilagođeno komuniciranje (putem e-maila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti preko internetskog pretraživača, informacija na internetskoj stranici, socijalnim mrežama) s prilagođenim popustima, ponudama i sadržajimaU okviru osnovnog prilagođenog komuniciranja (preko e-maila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti preko internetskog pretraživača, informacija na internetskoj stranici, socijalnim mrežama) vam pokušavamo predstaviti prikladne ponude, popuste i druge sadržaje, koje bi vam mogle biti zanimljive na podlozi vaših prethodnih interakcija s nama.
Za to koristimo sljedeće vaše podatke:
• Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresa)
• Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupnje, broj narudžbi)
• Osnovna ocijena ponašanja na Unikashop.hr (pogled pojedinih proizvoda ili sadržaja koje mogu pokrenuti slanje prilagođenih obavijesti), bez upotrebe tih podataka za stvaranje korisničkih profila
• Vaši odazivi (otvaranje obavijesti, klik na poveznicu, narudžba) na različite obavijesti koje vam šaljemo.
Pri tom ne koristimo bilo kakvo polu-automatsko ili automatsko profiliranje, već samo odabiremo prikladan izbor primatelja za pojedine obavijesti. Pri tom se nikada ne fokusiramo na podatke pojedinaca, već izvodimo agregatnu obradu većih skupina.
Na podlozi tih podataka može biti odvisno koje obavijesti ćete primati od nas:
• Koje proizvode i sadržaje ćemo vam predstaviti (npr. o novim proizvoda itd.), da bi bile maksimalno zanimljive za vas
• Kakve ponude ćete dobiti (kupci s većim brojem ili učestalim narudžbama u Unikashop dobiju bolje ponude)
• Kako često ćemo vam slati obavijesti i preko kojih kanala komuniciranja
Kupac može tu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti preko poveznice u primljenim obavijestima ili pismenim zahtjevom na e-mail adresu info@unikashop.hr.
Neposredno obavještavanje o posebnim ponudama, popustima i drugim sadržajima preko telefonskih poziva i obične pošteU Unikashop.hr temelju svojeg zakonitog interesa kupce povremeno obavještavamo o svojim proizvodima, uslugama, popustima i sadržajima i preko telefonskih poziva i obične pošte. Kupac može u bilo koje vrijeme zahtijevati prekid te vrste komuniciranja i obrade osobnih podataka.
Kupac može tu vrstu komuniciranja u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na e-mail adresu info@unikashop.hr.
Upotreba Facebook platforme za oglašavanje Facebook Custom Audiences ("Facebook prilagođena publika")U Unikashop.hr na temelju svojeg zakonitog interesa kod internetskog oglašavanja koristimo i uslugu Facebook Custom Audiences ("Facebook prilagođena publika "), i to ili u sklopu izvođenja osnovnog prilagođenog komuniciranja na temelju svojeg zakonitog interesa ili u sklopu pridobivene privole za komuniciranje s prilagođenim ponudama i sadržajima na podlozi korisničkog profila.
Ta usluga djeluje na sljedeći način:
1. Vaša email adresa, koju smo od vas dobili tijekom vaše narudžbe ili vašeg dobrovoljnog unosa, upišemo u Facebook.
2. Facebook izvede usporedbu između vaše email adrese i svoje baze korisnika i otkrije da li ste Facebook korisnik.
3. Ako niste Facebook korisnik, tada se s vašom email adresom ništa ne dogodi i Facebook s njom ne izvodi nikakve aktivnosti.
4. Ako jeste Facebook korisnik, tada vas Facebook doda na novo stvorenu listu prilagođene publike, koja će samo i eksplicitno nama omogućiti da toj skupini korisnika na Facebooku prikazujemo prilagođene oglase.
5. Na temelju toga vam možemo na Facebooku prikazati bolje usmjerene i vama prilagođene oglase te prije svega dodatne popuste.
Izvođenje toga s naše strane možete u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu info@unikashop.hr.

Obrada osobnih podataka na temelju vaše suglasnosti

Ponuditelj vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje (koristi) kada date svoj pristana, u sljedeće svrhe:
• za slanje e-novosti (ako ste se na njih pretplatili),
• u bilo koje druge svrhe za koje ste dali voju izričitu privolu (pristali na suradnju s pinuditeljem). 

Korisnici podataka

Obvezujemo se da nećemo proslijediti vaše osobne podatke neovlaštenim trećim stranama bez vašeg pristanka.

Obavještavamo vas da pojedinačne poslove u vezi s vašim podacima, možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​povjerljive podatke isključivo u naše ime i u granicama naših ovlaštenja (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu sa svrhama definiranim u Politici privatnosti. Navedene podatke spomenuti partneri pažljivo čuvaju i ne koriste u vlastite svrhe. Obrađivači imaju pravo koristiti podatke samo za obavljanje svog posla.

U okviru zakonskih nadležnosti, vaši osobni podaci mogu se otkriti sljedećim korisnicima podataka:

– pružatelji usluga informacijske tehnologije u kontekstu servisiranja i održavanja softvera;

– administratoru i administratoru internetske stranice.

Obvezujemo se, da niti mi niti drugi korisnici, nećemo posredovati ili prenostiti vaše osobne podatke trećim zemljama izvan Europske unije i/ili Europskog gospodarskog prostora ili međunarodnim organizacijama.

Čuvanje osobnih podataka

Ponuditelj će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski račun i internetsku stranicu ponuditelja, kako bi ponuditelj mogao obraditi vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza ponuditelja, kako bi mogli pristupiti posebnim informacijama koje su dostupne, kako bi vam ponuditelj mogao slati e-novosti i sl.).

Sve osobne podatke koje ponuditelj obrađuje na osnovi zakona,  čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje ponuditelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, ponuditelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i ponuditelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju ponuditelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora ponuditelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje ponuditelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, ponuditelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke ponuditelj izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. ponuditelj bi, u slučaju da prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisao sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom.  Ponuditelj bi izbrisao te podatke čak i ako pojedinac koji je pristao na obradu osobnih podataka u svrhu kluba pogodnosti nije raskinuo privolu) ili ako je tako predviđeno zakonom.

Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, upravitelj podataka učinkovito i trajno briše ili anonimizira osobne podatke, na način da se više ne mogu povezati s određenom osobom.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu ponuditelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima ponuditelj surađuje su:

 • računovodstveni servisi, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
 • ponuditelji obrade podataka i analitike,
 • uzdržavatelji IT sistema,
 • ponuditelji slanja e-pošte (npr. Mailchimp i drugi)
 • ponuditelji sistema za plaćanje, kao što su: PayPal, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i drugi,
 • ponuditelji sistema za upravljanje odnosa sa strankama,
 • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook).

Ponuditelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Ponuditelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati trećim državama (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i međunarodnim organizacijama (s iznimkom SAD-a,  svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield).

Sloboda izbora

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke ponuditelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici.
Ako se odlučite odjaviti od primanja obavijesti, molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu: info@unikashop.hr. Ako se vaši osobni podaci promjene (poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj), molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu: info@unikashop.hr.

Privola maloljetnih osoba

Maloljetne osobe do 15 godina ne smiju posredovati bilo kakve osobne podatke (na internetskoj stranici ili drugačije) bez privole roditelja ili staratelja.

Ponuditelj se obvezuje da neće nikada svjesno prikupljati podatke od osoba za koje zna da su maloljetne (mlađe od 15 godina), upotrijebiti ih ili proslijediti trećoj osobi bez privole zakonskog zastupnika. Navedeno ne utječe na općenito ugovorno pravo država članica, poput pravila o valjanosti, oblikovanju ili učinku ugovora vezanog uz maloljetne osobe.

Ponuditelj, uzimajući u obzir raspoloživu tehnologiju, u takvim primjerima ima pravo provjere da li je zakonski zastupnik dao ili potvrdio privolu za dijete.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i upotrebljivosti internetske stranice. Vaše podatke nećemo koristiti u druge svrhe i nećemo ih posredovati trećim osobama.

Sigurnost

Ponuditelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši su podaci u svakom trenutku zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Prava pojedinca o obradi podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili uz obradu vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Nazovite nas na broj telefona +386 5 700 00 31 ili nam pošaljite e-mail na: info@unikashop.hr. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti – pismeno i u skladu s propisima.

Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo na opoziv pristanka: ako ste kao pojedinac dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka (zbog jednog ili više različitih razloga), imate pravo da taj pristanak opozovete, bez da bi to utjecalo na pravovaljanost obrade podataka, koja se na temelju pristanka izvodila do njenog opoziva.

Od privole je moguće odustati pismenom izjavom koja se pošalje upravitelju pošalje putem elektroničke pošte na mail: info@unikashop.hr ili obične pošte na adresu: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija.

Odustanak od privole za obradu osobnih podataka za pojedinca nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija. Ipak je moguće da upravitelj pojedincu, nakon odustanka od privole za obradu podataka, možda neće više moći nuditi određene usluge, ako se radi o uslugama koje bez osobnih podataka nije moguće nuditi (npr. klub prigodnosti ili prilagođeno obavještavanje).

Pravo pristupa do osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo od ponuditelja (upravitelja osobnih podataka) dobiti potvrdu da se o vama obrađuju osobni podaci, i kada je to tako, pristup do osobnih podataka i informacije (o namjeni obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o vremenu čuvanja tj, mjerama za odlučivanje vremenskog razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanja, prava na ograničenja i prigovor na obradu te prava do pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljani od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, zajedno s oblikovanjem profila, razloga za njega te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR-a);

Pravo do ispravka osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo da ponuditelj bez nepotrebnog odgađanja popravi netočne osobne podatke koje se odnose na vas. Kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, uključujući podnošenje dodatne izjave.

Pravo do brisanja osobnih podataka (»pravo na zaborav«): kao pojedinac imate pravo da ponuditelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a ponuditelj mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati, kada postoji jedan od sljedećih razloga:
• podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni tj. obrađeni,
• ako otkažete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu,
• ako se s obradom ne slažete, a drugi legitimni razlozi za obradu podataka ne postoje,
• podaci su bili nezakonito obrađeni,,
• podatke je potrebno izbrisati zbog ispunjavanja pravnih obaveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice koja se odnosi na ponuditelja,
• podaci su prikupljeni u vezi s ponudama usluga informacijskog udruženja.

Kao pojedinac u određenim primjerima, opisanih u Članak 17. stavak 3. GDPR-a nemate pravo do brisanja podataka.

Pravo na ograničavanje obrade: kao pojedinac imate pravo ponuditelju ograničiti obradu podataka u slučaju  ako:

• osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje ponuditelju da potvrdi točnost podataka,

• je obrada protuzakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,

• ponuditelju podaci više ne trebaju za obradu, no vi ih trebate za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva,

• ste podnijeli prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima.

Pravo na prijenos podataka: kao pojedinac imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste posredovali prodavatelju, u strukturiranoj, za općenitu upotrebu i lako čitljivom obliku te imate pravo da te podatke posredujete drugom upravitelju, bez da bi vas ponuditelj kojem su bili osobni podaci predani, pri tome ometao, i to kada se:

• obrada temelji na pristanku ili ugovoru,

• obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac imate, kod ostvarivanja navedenog prava do prijenosa, pravo da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog upravitelja (ponuditelja) drugom, kada je to tehnički izvedljivo.

Pravo na obradu prigovora: kao pojedinac, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka dodijeljenih ponuditelju na temelju vašeg specifičnog položaja (što je potrebno za obavljanje poslova u javnom interesu ili u izvršavanju službenih dužnosti) 1. GDPR -a) ili, ako je potrebno za legitimne interese, podržano od strane ponuditelja ili treće strane (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR -a), zajedno s formiranjem profila koje temelji na obradi podataka; ponuditelj prestaje obrađivati ​​osobne podatke, osim ako dokaže nužne legitimne razloge za obradu koja prevladava nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za provođenje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kad se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi podataka koji se na njega odnose u marketinške svrhe, zajedno s izradom profila, ako je to povezano s takvim izravnim marketingom; kada se pojedinac usprotivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se više ne obrađuju u te svrhe.

Kada se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, pojedinac ima pravo, iz razloga povezanih sa svojim posebnim položajem, usprotiviti se obradi podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka razlozi javnog interesa.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu:

kao pojedinac imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u zemlji u kojoj živite, radite ili u kojoj se navodno dogodilo kršenje, ako mislite da obrada osobnih podataka koja se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka.
Kao pojedinac, imate pravo na učinkovitu pravnu pomoć pred nadležnim nacionalnim sudom protiv odluke nadzornog tijela koja u skladu s tim provodi pravne učinke, u slučaju da se nadzorno tijelo ne bavi vašom žalbom ili vas o svojoj odluci ne obavijesti u roku od tri mjeseca. Sudovi države članice u kojoj je nadzorno tijelo osnovano nadležni su u postupcima protiv nadzornog tijela.

 
Pojedinac može zatražiti od ponuditelja sve podatke vezane za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima i to u pisanom obliku tako da svoj zahtjev pošalje na mail: info@unikashop.hr.

Za potrebe pouzdane identifikacije u primjeru ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, upravitelj može od pojedinca zahtijevati dodatne podatke, u slučaju da pojedinca ne može pouzdano identificirati, njegov zahtjev može odbiti.

Upravitelj mora na zahtjev pojedinca, koji ostvaruje prava u vezi s osobnim podacima, odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i to najkasnije u jednom mjesecu od primitka zahtjeva.

Pravo na žalbu nadzornom tijelu bez utjecaja na bilo koja druga administrativna ili pravna sredstva, kao pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojo radite li u kojoj je navodno došlo do prekršaja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka. Nadzorno tijelo kojem je podnesena žalba izvijestit će vas, kao podnositelja žalbe, o statusu predmeta i odluci o žalbi, uključujući mogućnost pravnog sredstva prema članku 78. Opće uredbe o zaštiti podataka. Kao pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci, imate pravo podnijeti žalbu na sljedećoj adresi: Republika Slovenija, Povjerenik za informacije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-mail: gp.ip@ ip-rs.si

Promjene i dopune

Zadržavamo pravo povremeno, tj. kada i ako je to potrebno, prilagoditi Izjavu o privatnosti stvarnom stanju i zakonodavstvu na području zaštite osobnih podataka. Iz tog razloga provjerite trenutnu verziju prije svakog posredovanja osobnih podataka kako biste bili obaviješteni o svim promjenama i dopunama.

Također ćemo vas unaprijed i na odgovarajući način obavijestiti o svim promjenama koje značajno utječu na obradu vaših osobnih podataka (npr.  putem obavijesti na internetskoj stranici ili putem e-maila). 

Verzija: 1.0

Posodobljeno: 1.9.2021