PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE TE POVRAT PROIZVODA

Kupec ima pravo da u roku 14 dana od dana primitka artikla, ponuđaču javi da odustaje od kupnje bez potrebnog obrazloženja.  Kupac mora ponuđača obavijestiti  otkazivanju ugovora i to na sljedeću e-mail adresu: info@unikashop.hr.

Obrazac za raskid ugovora o kupnji možete pronaći OVDJE.

Kupac snosi cjelokupan trošak povrata artikla, a ponuđač je dužan kupcu najkasnije u roku 14 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju od ugovora o kupnju, vratiti sve troškove kupnje artikla. Kupac mora ponuđaču kupljene proizvode vratiti neoštećene, u originalnoj ambalaži i originalnoj količini osim ako su artikli uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se je njihova količina smanjila ali ne krivnjom kupca. Ponuđač može pauzirati povrat uplačenih sredstava do preuzimanja vraćenog materijala ili dok kupac ne priloži potvrdu potvrdu o slanju proizvoda osim se ponuđač ne ponudi da će sam preuzeti artikl kojeg kupac želi vratiti. Za detaljnije informacije nas nazovite na telefonski broj +386 5 700 00 31.

Iako je naše poslovanje korektno te se maksimalno trudimo za točnost podataka, moguć je nastanak pogrešaka prilikom uvođenja promijena na internetnoj stranici. Ponuđač se obvezuje da te pogreške popravi u najkraće mogućem vremenu.

Prije slanja ponuđač sve artikle pažljivo zapakira u kutiju tj. u odgovarajuću ambalažu za dostavu. Svi artikli su prije pakiranja pažljivo pregledani, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Povrat artikala se izvršava slanjem na adresu: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija.

STVARNA GREŠKA / REKLAMACJA

Ponuđač mora kupcu sadržaj dostaviti skladno s ugovorom te je odgovoran za nastanak stvarne greške.

Greška je stvarna u slučaju ako:

  • artikl nema karakteristike koje su potrebne za normalnu upotrebu ili za promet,
  • artikl nema karakteristike koje su potrebne za posebnu upotrebu za koju ga kupac kupuje, a s kojom je prodavač bio upoznat tj. mu je trebala biti poznata,
  • ako artikl nema karakteristike ili če stvar nima lastnosti in značajke koje su bile dogovorene izričito ili šutnjom, tj. su pretpisane,
  • ako je proizvođač izručio artikl koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim u slučaju ako je uzorak ili model prikazan samo u svrhu obavijesti.

Primjerenost artikla za normalnu upotrebu se presuđuje s obzirom na uobičajen artikl iste vrste te uzimajući u obzir sve izjave proizvođača koje se odnose na karakteristite artikla a koje je proizvođač ili prodavač dao u sklopu oglašavanja, predstavljanja artikla ili u navedbana na samom artiklu.

Kupac može iskoristiti prava u vezi stvarne greške ako ponuđača obavijesti o grešči u roku dva mjeseca od dana kada je otkrio stvarnu grešku. Kupac mora u obavijesti o grešci točno i detaljno opisat grešku te omogučiti proizvođaču da pregleda artikl.

Unikashop.hr ne odgovara za stvarne greške koje su na artiklu nastale nakon dvije godine od dana izručivanja artikla. Ako je predmet ugovora između kupca i prodavača rabljeni artikl, proizvođač neodgovara ta stvarne pogreške na artiklu koje nastanu godinu dana nakon izručivanja artikla. Stvarna greška se uzima u obzir kao taka ako je do nje došlo u roku šest mjeseci od izručivanja artikla.

Kupac mora ponuđaču omogučiti pregled artikla sa stvarnom ili prikrivenom greškom. Ako greška nije sporna, ponuđač mora kupcu zamijeniti artikl ili mu vratiti uplaćeni novac najkasnije u roku 14 dana od dana primitka reklamacije. Ako se ponuđač ne slaže sa stvarnom greškom, tj, ako dođe do spora mora kupcu u istom roku predati pismeni prigovor.

Unikashop.hr će se pobrinuti da će svi artikli za koje je pokrenuta reklamacija, biti zamijenjeni odnosno da će uplaćeni iznos biti vraćen na transakcijski račun kupca.  Ponuđač ima pravo odbiti reklamaciju u slučaju:

  • ako je vraćen artikl oštećen krivnjom kupca,
  • ako vraćeni artikl nema sigurnostni pečat te nije vraćen u originalnoj ambalaži,
  • ako ponuđač otkrije da je oštećenje artikla posljedica nepravilne upotrebe od strane kupca.

Kupac treba artikl kojeg želi vratiti poslati zajedno s ispunjenim obrazcem na adresu: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija.

Obrazac za povrat artikla možete pronaći OVDJE.